24 december 2014

Huurverhoging bij Arcade

Huurdersvereniging Westland ontving begin december een brief van Arcade met het voorgenomen beleid bij de huurverhoging 2015. Wederom gaat Arcade uit van de maximale van regeringswege toegestane huurverhoging, zonder enige uitzondering. Om vinger aan de pols te houden gaat Progressief Westland begin januari met de vereniging in gesprek. Lees hier de brief van de vereniging aan Arcade.