25 januari 2015

Huur nieuwe bewoner fors hoger

Woningcorporaties gooien de huren explosief omhoog zodra een woning wordt verlaten door de bewoner. De nieuwe bewoners betalen vervolgens 100 tot 200 euro per maand méér voor precies dezelfde woning.In 2 jaar tijd zijn de huurprijzen van nieuw betrokken woningen met gemiddeld 22,6 procent gestegen,zo blijkt uit een analyse van De Woonbond. Volgens de belangenbehartiger van woningzoekenden en huurders zijn vooral mensen met lage inkomens hiervan de dupe.

,,Mensen met huurtoeslag moeten steeds vaker noodgedwongen een dure woning van meer dan 600 euro accepteren, omdat er geen betaalbare

huurwoningen beschikbaar zijn en ze nergens anders terechtkunnen,” constateert directeur Ronald Paping van De Woonbond. Ruim 400.000 huurders zijn zo in duurdere huizen ondergebracht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. In 2005 waren er 909.000 woningen met een lage huur beschikbaar, vorig jaar waren dat er nog maar 424.000. Dat is mede het gevolg van kabinetsbeleid. De

huursubsidiegrens ligt rond de 600 euro per maand. Bedragen hierboven worden niet meer vergoed.

,,Nu al zijn er meer dan 700.000 huurders die financieel in de knel zitten,” telt Paping. ,,Die groep groeit alleen maar. Er vindt een regelrechte ramp plaats en de corporaties doen niets om de huurstijgingen in toom te houden.” De extra inkomsten steken de woningcorporaties niet in onderhoud van panden, stelt De

Woonbond, ze vullen er vooral hun eigen kas mee. ,,In 2013 steeg hun vermogen met 12,8 miljard tot 45,3

miljard. Het is asociaal huurbeleid dat ze voeren. Ze bulken van het geld en zouden dat geld beter kunnen investeren in nieuwbouw van betaalbare woningen en onderhoud.”

 

Volgens de vereniging van woningcorporaties Aedes, liggen de huurverhogingen iets genuanceerder. Ook de corporaties maken zich volgens woordvoerder Tonny Dijkhuizen zorgen over de betaalbaarheid van huurwoningen. ,,We zien in sommige gebieden echt spanning ontstaan omdat er te weinig goedkopere woningen zijn. Het kabinetsbeleid leidt ertoe dat corporaties meer moeten verkopen en minder kunnen investeren.”