5 april 2016

Progressief Westland maakt hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling taak van de gemeente

Na berichten over wachtlijsten bij Veilig Thuis Haaglanden heeft Progressief Westland er bij de gemeente op aangedrongen om het heft in eigen hand te nemen. ‘Mishandelde kinderen laat je niet op een wachtlijst staan omdat je je beleid hebt uitbesteed aan de regio’ aldus raadslid Strijker.

Strijker vindt dat de gemeente meer actie moet ondernemen. ‘Deze kinderen, maar ook slachtoffers van huiselijk geweld hebben acuut een veilige omgeving en zorg nodig. Daarom willen wij dat de gemeente dat zelf oppakt en meer preventief en proactief te werk te gaat.’

Kindermishandeling

Progressief Westland kwam in de raadscommissie maatschappelijke omgeving met beleidsvoorstellen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De voorstellen zijn maandagavond door de commissie overgenomen in de beleidsplannen voor (jeugd)zorg. De voorstellen moeten ervoor zorgen dat gevallen van kindermishandeling voortaan sneller en beter worden opgelost.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld hangt vaak samen met andere hulpvragen in een gezin. Ernstig inkomensverlies of verslaving kan bijvoorbeeld leiden tot huiselijk geweld. De oplossing van het geweld is daarmee het best te vinden in het oplossen van deze samenhangende problemen. Vindt raadslid Strijker. ‘Huiselijk geweld proberen op te lossen als losstaand probleem blijkt vaak niet succesvol, met alle gevolgen van dien.