19 september 2015

Geen Sloebers in Westland

  
De dag na Prinsjesdag vergaderde de gemeenteraad van Westland. Een groot deel van de vergadering ging over wonen. Wonen voor Westlanders, voor economisch gebondenen, voor asielzoekers die een verblijfstatus hebben en voor vluchtelingen.

Al jaren bouwt gemeente Westland voor bemiddelde gezinnen mooie grondgebonden eensgezinswoningen. Dit doet de gemeente zelf via deelnemingen of door projectontwikkelaars te faciliteren. Betaalbare woningen, huur of koop, voor de onderkant van de woningmarkt worden niet of nauwelijks gebouwd. De norm van 30% sociale woningen in bouwplannen wordt na de eerste piep over de kosten direct met voeten getreden, zodat de werkelijke norm dichter bij de 5% ligt dan de 30%’s-norm van de gemeenteraad. En keer op keer accepteert die zelfde gemeenteraad deze afwijkingen.
Lange wachttijden voor inwoners van Westland leidt tot scheve gezichten bij voorrang van mensen van buiten Westland die in acute problemen zitten en van mensen met een verblijfstatus. De algemene gevoelens in de gemeenteraad zijn toch dat de woningen voor Westlanders zijn. Sommige partijen zeggen gewoon dat ze vinden dat ‘die uitkeringstrekkers en buitenlanders’ maar elders hun heil moeten zoeken. De oproepen van de andere partijen die hier een taak voor de gemeente zien om extra betaalbare (huur)woningen te laten bouwen en desnoods hiervoor de grond goedkoper beschikbaar te stellen, stranden steeds op onwil van de meerderheid. Het bouwen van extra woningen leidt ten slotte automatisch tot daling van de wachttijd.
Ook landelijk ziet de regering de druk op de woningmarkt. Ook zij onderkent dat hierdoor onderbuik gevoelens wordt opgeroepen richting vluchtelingen en andere mensen in nood. Minister Blok kwam op Prinsjesdag met creatieve ideeën om op korte termijn oplossingen te bieden. Noodopvang van maximaal 1 jaar, studenten die huurcontracten krijgen van maximaal vijf jaar zijn enkele van zijn ideeën. Liever tijdelijke aantasting van de huurbescherming dan vreemdelingenhaat.

De opvang van sloebers in het Westland past in de goededoelentraditie van het Westland. En laten we de wachtlijsten wegwerken door extra woningen te bouwen of op zijn minst vast te houden aan onze eigen bouwnormen.

Nico de Gier