28 augustus 2017

Een nieuwe arena met een vreemde eend..

Komende maand openen zowel het gemeentehuis als het gemeentekantoor:  let goed op het verschil!

De burgemeester en wethouders hebben hun werkplek in het gemeentekantoor maar gaan wekelijks voor hun collegevergaderingen weer naar het gemeentehuis… Naast alle publiekscontacten vinden daar ook de raads- en commissievergaderingen plaats en zijn de vertrekken van de raadsfracties. Al die vergaderingen en de fracties worden ondersteund door de griffie,maar die zit weer in het gemeentekantoor…  Ik voorspel- en zet er een fles wijn op in – dat binnen een jaar één- en- ander wordt herzien.  Werken vanuit twee locatie kan best – het komt vaker voor – maar de huidige verdeling roept op zijn minst vragen op.

Zo’n zelfde opvallende concrete invulling betreft de indeling van de raadszaal. Ruimtelijk gezien is vanuit het midden gedacht: links en rechts ( niet in politieke zin…) ten opzichte van het college worden de raadsfracties naar grootte gelijk toebedeeld. Ter linkerzijde: eerst CDA, dan LPF, daarna de VVD, CU/SGP, Groen Links, D66 en tot slot de PvdA. Ter rechterzijde: eerst Westland Verstandig daarna Gemeente Belang. Tussen beide vleugels wordt een plaats gereserveerd voor interrupties en is de tribune microfoon.

Electoraal en ruimtelijk is de indeling verklaarbaar,maar bij de concrete invulling in ieder geval markant. LPF zit als lokale partij tussen landelijk politieke partijen en er is zelfs een “waterscheiding” tussen beide vleugels, in de vorm van de interruptiemicrofoon.

Als er dan toch zo’n waterscheiding moet zijn, lijkt mij die tussen lokalo’s en raadsfracties met een landelijke binding  meer voor de hand te liggen. Zeker gelet op een vorige column van Rien van den Anker over de huldigingen:  wellicht een nieuwe coalitie?

Natuurlijk zijn alle raadsfracties gelijkwaardig, maar LPF als enige tussen de landelijke politieke partijen is op zijn minst markant.

 

Eric Borggreve