28 maart 2015

Een kater, toch bedankt!

De laatste dagen voor de verkiezingen begon ik toch weer wat hoop te krijgen: de PvdA steeg weer een beetje in de peilingen; het economisch tij lijkt gunstig en de boodschap was consequent en constructief: geef ons nog wat mandaat – lastige tijd geweest maar we klimmen uit het dal.

Het mocht niet zo zijn.

Toch raar dat een best hardwerkende grote PvdA in Zuid Holland wordt afgerekend op landelijke thema’s. Natuurbeheer; het tegengaan van verrommeling van de schaarse open ruimte; goede bereikbaarheid van de dorpen niet alleen per auto maar ook met het openbaar vervoer; een voorbeeld functie als het om werkgeverschap gaat; investeren in plaats van sparen…. Allemaal thema’s voor de provinciale politiek! Maar ja, als je niet eens communiceert dat je een oppositiepartij bent..?!

De uitslag viel echt tegen, een halvering van het aantal zetels van 10 naar 5. Ook door het niet aangaan van een lijstverbinding met b.v. Groen Links. Toch gloort er wellicht hoop: onze streekgenoot Ewald van Vliet ( VVD inmiddels) is gevraagd te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een dagelijks bestuur. De PvdA is niet noodzakelijk, maar kan wel goede bestuurders leveren…

Ik was in ieder geval aangenaam verrast door 791 voorkeursstemmen! Zonder “echte”campagne voor iemand die hier niet geboren of getogen is, is dat een hele mooie score! Lang niet voldoende voor een voorkeurszetel ( 5500 stemmen) maar toch.. Ik bedank iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht en beloof dat ik mij de komende jaren, waar mogelijk, zal inzetten voor een groen, leefbaar, bereikbaar en betaalbaar klimaat in Zuid Holland!

Wateringen, 24 maart 2015

Eric R. Borggreve