26 oktober 2015

Don Quichotte

IMG_9161.JPGDe afgelopen maanden heeft de fractie van Progressief Westland de balans opgemaakt van het eerste jaar van deze gemeenteraadsperiode. Hebben wij punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd en welke punten staan nog open? Welke actuele zaken hebben gespeeld die wij niet hadden voorzien en hebben wij daarop onze stempel kunnen drukken? Bezinning en zingeving naar de toekomst.

De eerste constatering is natuurlijk dat Progressief Westland door haar open opstelling en wens tot samenwerking met andere partijen in de raad door andere partijen als een betrouwbare samenwerkingspartner wordt gezien. Dit leidde tot de uitnodiging om deel te nemen in het college op basis van een coalitieakkoord waarin ons verkiezingsprogramma bijna geheel is opgenomen.

De tweede constatering is dat het college in haar collegewerkprogramma dat coalitieakkoord heeft overgenomen en goed op koers is om dit CWP te realiseren. Dit stemt de fractie van Progressief Westland natuurlijk zeer tevreden. Hierbij neemt de fractie nog steeds een verbindende rol, zowel binnen de coalitie als richting de oppositiepartijen. Het uitgangspunt blijft om punten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren met een grotere raadsmeerderheid dan alleen de coalitiepartijen.

De derde en laatste constatering is dat Progressief Westland nog voldoende uitdagingen ziet waar we de komende jaren onze tanden in willen zetten: goede zorg, werk voor iedereen, goede (sociale) huisvesting, duurzame gemeente zowel op energie, milieu, inkoop, etc. Maar ook actuele zaken, zoals de huisvesting van vluchtelingen.

Lukt de samenwerking die Progressief Westland nastreeft nu bij alle partijen? Krijgt ook de oppositie onze steun op goede voorstellen? Met bijna alle partijen lukt het om gezamenlijke punten binnen te halen maar met één partij lukt dat niet. Deze partij wenst als Don Quichotte tegen windmolens te vechten. Ziet overal een complot in. Hoe leuk het verhaal over Don Quichotte ook is, na lezing blijft toch de vraag hangen: held of dwaas?

Nico de Gier, raadslid Progressief Westland