25 juli 2015

Delfland ontziet minima niet meer met belasting

Bijstandsgezinnen zijn binnenkort honderden euro’s kwijt aan waterschapsbelasting. Dat heeft het nieuwe bestuur van Delfland

bepaald. Den Haag, Westland en andere regiogemeenten zijn onthutst. Ze willen dat de maatregel wordt herzien.

Tot nu toe kregen minima de zuiveringsheffing van het waterschap kwijtgescholden. Maar het nieuwe bestuur vindt het niet meer verantwoord dat de andere belastingbetalers daardoor 30 euro méér kwijt zijn.

In twee jaar tijd gaat het hoogheemraadschap die kwijtschelding daarom tot nul afbouwen. Het besluit valt verkeerd

bij de zes gemeenten die samen in het Regionale Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) zitten. De wethouders sociale zaken van

Den Haag, Delft, Leidschendam- Voorburg, Westland, Rijswijk en Midden Delfland willen snel met het waterschap in gesprek om de

maatregel van tafel te krijgen. Minima kunnen steeds moeilijker rondkomen, blijkt uit onderzoek. Zonder steun van gemeenten en waterschap kunnen veel bijstandsgezinnen in de schulden raken.

Het definitieve besluit wordt genomen tijdens de begrotingsbehandeling dit najaar. De verantwoordelijke portefeuillehouder in gesprek met de wethouders sociale zaken van de gemeenten. In november zal de Verenigde Vergadering een definitief besluit nemen.