14 mei 2015

Debat: Sociale Huur in het Westland

1395160559568
21 Mei organiseert Progressief Westland een debat over sociale huurwoningen in Westland. Een panel van bestuurders van woningbouwcorporaties, wethouders en belangenbehartigers zal discussiëren over zaken die ons en de inwoners van Westland bezig houden. Aan bod komen onder andere het tekort aan betaalbare woningen, woonzorgcombinaties, beheer en exploitatie, huurverhogingen en het minimabeleid van gemeente Westland.


Hebt u vragen aan de woningcorporaties of de wethouders over sociale huur? Hebt u een mening die u met ons wilt delen? U bent van harte welkom!

Meer informatie: http://progressiefwestland.nl/evenement/debat-sociale-huur/