22 november 2014

De PvdA in alle Staten!

Begin volgend jaar zijn er weer verkiezingen, woensdag 18 maart om exact te zijn. We kunnen dan de leden kiezen van de Provinciale Staten en onze vertegenwoordigers in de Waterschappen. Wat het Westland betreft: Zuid Holland en Delfland.

Op een mooie zaterdagochtend, 1 november jongstleden, werden de PvdA verkiezingsprogramma’s voor beide verkiezingen vastgesteld. Nico Wortèl en ik waren present op de vergadering van het Gewest waarop dit plaats vond.

De Waterschappen

Landelijk was er door de PvdA een concept opgesteld voor de Waterschappen. Dat zag er goed uit: er waren slechts 6 amendementen ingediend. Discussiepunten waren het kwijtscheldingbeleid voor de waterschapsheffingen: insteek, zo ruimhartig mogel ijk wat de PvdA betreft. Een ander heikel punt is de totstandkoming van de Algemene Vergadering ( Parlement) De PvdA was en is voor rechtstreekse verkiezingen in plaats van het huidige circus. Ondernemers en agrariërs bezetten nu een aantal “kwaliteitszetels” en verdelen dat onderling via ondermeer de Kamer van Koophandel. Ooit welllcht een werkbaar model, maar de verhoudingen zijn veranderd. Nu is het weinig transparant!

Verkiezingsprogramma Zuid Holland

Meer aandacht was er voor het verkiezingsprogramma van de Provinciale Staten. Maar liefst 156 amendementen waren er ingediend. Ik was verrast door teneur van zowel de ontwerp tekst als de amendementen: open houden van de schaarse open ruimte,meer oog voor duurzaamheid en groen etc. etc. Aan de andere kant werd de glastuinbouw direct erkent als economische motor en werd de verduurzaming aldaar toegejuicht. Minder vrolijk werd ik van een voorstel om voor nieuwe glastuinbouw een soort statiegeldregeling in te gaan voeren. Dat stond er namelijk vier jaar geleden ook al. Ondanks een beroep van de beoogd lijsttrekker Ron Hillebrand om deze tekst niet over te nemen, omdat er geen idee was hoe het uitgewerkt zou moeten worden en de sector het toch al moeilijk genoeg heeft, was er een meerderheid voor. Wellicht vanuit ervaringen in het verleden verklaarbaar; meer dan eens maakte “groen”plaats voor “glas” zonder oog voor opbrengst optimalisatie van het bestaande glasareaal. Maar dat is echt lang geleden. Met de overname van dit punt dacht ik – eerlijk gezegd – bij college onderhandelingen is er zo al zicht op de eerste concessie..

De kandidatenlijst voor Provinciale Staten

Zaterdag 13 december wordt de kandidatenlijst vastgesteld. Vier jaar geleden behaalde de PvdA een goed resultaat: met 10 zetels even groot als de VVD! Natuurlijk ziet het er dit keer – helaas – een stuk slechter uit: met zes zetels mogen we blij zijn.. Toch hadden zich maar liefst 61 partijgenoten zich kandidaat gesteld, terwijl er maar voor 30 plaats is op de lijst. Vorige week werd ik gebeld door de gewestelijk secretaris: het Gewestelijk Bestuur heeft mij voorgedragen voor de 30e plaats: meer eervol dan verkiesbaar- en daar kan ik mee leven.

Eric Borggreve

Gewestelijk afgevaardigde PvdA Westland