12 januari 2016

Dagbesteding in de tuin

zorgkwekerij

zorgkwekerij Van Mil

Raadslid Linda Strijker heeft maandagavond 11 januari tijdens de commissie MO vragen gesteld aan wethouder De Goeij over dreigende wachtlijsten voor dagbesteding op locaties als de zorgtuin. Op 4 januari 2016 stond in het AD een artikel over de populariteit van de zorgboer. Steeds meer mensen met een beperking kiezen voor de zorgboer als dagbesteding, een wachtlijst dreigt voor nieuwe cliënten. In Westland hebben we onder andere de zorgtuin in plaats van de zorgboer. Progressief Westland wil graag weten of er wel genoeg capaciteit is om iedereen een plek in de tuin of vergelijkbare locaties te bieden. De wethouder gaat voor ons uitzoeken of de populariteit van dergelijke dagbesteding is gestegen sinds de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de ondersteuning van verschillende doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten.

Linda Strijker vroeg ook naar de visie van de wethouder op uitbreiding van het concept zorgtuin als dagbesteding nu dor de bezuinigingen de sociale werkvoorziening in het gedrang komt. De wethouder laat dat over aan de gemeenteraad. Wij zullen in de gemeenteraad inbrengen dat wat ons betreft iedereen mee moet kunnen doen. Als dat niet meer kan op een sociale werkplek dan zullen alternatieven gezicht moeten worden.

Wordt vervolgd…


De vragen zoals gesteld:

Op 4 januari 2016 stond in het AD een artikel over de populariteit van de zorgboer. Steeds meer mensen met een beperking kiezen voor de zorgboer als dagbesteding, een wachtlijst dreigt voor nieuwe cliënten. In Westland hebben we de zorgtuin in plaats van de zorgboer.
Dit leidt tot de volgende vragen:
1. Kan de wethouder ons vertellen hoe groot de populariteit van de zorgtuin is?
2. Wordt er meer gebruik gemaakt van een zorgtuin als dagbesteding dan voor de decentralisaties?
3. Is er voldoende capaciteit om iedereen een plek in een tuin te bieden?
4. Wat is de visie van de wethouder op uitbreiding van het concept zorgtuin als dagbesteding nu de sociale werkvoorziening in het gedrang komt?