23 november 2016

Collegevragen omtrent faillissement bureau discriminatiezaken

Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden heeft faillissement aangevraagd. Het bureau werkt aan discriminatiebestrijding in 26 gemeenten in de regio waaronder gemeente Westland. Gemeente Den Haag heeft besloten de taken van het bureau onder te brengen bij de eigen ombudsman.  Linda Strijker van de PvdA fractie stelde het het college vragen hierover.

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op  21 november 2016

 Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden heeft faillissement aangevraagd. Het bureau werkt aan discriminatiebestrijding in 26 gemeenten in de regio waaronder gemeente Westland. Gemeente Den Haag heeft besloten de taken van het bureau onder te brengen bij de eigen ombudsman.

 Dit leidt tot de volgende vragen:

  1.  Waar kunnen Westlandse inwoners na het opheffen van het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden terecht met meldingen van en vragen over ongelijke behandeling en discriminatie?
  2. Waar kunnen inwoners van Westlands straks terecht voor het delen van ervaringen met ongelijke behandeling of discriminatie?
  1. Gaat gemeente Westland de taken van het bureau overnemen of bij een Westlandse organisatie onderbrengen?
  • Zo ja, waar en op welke wijze gaat de gemeente dat financieren?
  • Zo nee, op welke wijze zorgt gemeente Westland dan voor de continuïteit van deze dienstverlening?

 

Namens de fractie van PvdA Westland

Linda Strijker