12 juli 2015

Chris Hulscher 1925-2015

Overleden, Christiaan Cornelis Hulscher in de leeftijd van 90 jaar. Dhr. Hulscher was 67 jaar lid van de PvdA. Hij kreeg in 2013 van het partijbestuur de penning met het profiel van Willem Drees, overhandigd door fractielid Nico de Gier. Nog altijd was hij geïnteresseerd in de landelijke en de lokale politiek, waarvoor hij zelf jaren lang in de gemeenteraad zitting mocht nemen. Afgelopen 1 mei was hij nog op onze vergadering waar hij deel nam aan een aantal discussiepunten en waarin een aantal jubilarissen werden toegesproken door onze wethouder, Mohamed el Mokaddem. Het boek, met zijn levensverhaal, was gelukkig net afgerond. Het levensverhaal van een jongeman uit Amsterdam die naar het Westland trok en nooit meer weg ging.

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden dinsdag 14 juli 2015 om 19.00 uur in de Oude Kerk, Wilhelminaplein in Naaldwijk, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De crematieplechtigheid zal in besloten familiekring plaatsvinden.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verdriet te verwerken

Bestuur PvdA Westland