25 mei 2016

Central Park in Naaldwijk

Progressief Westland vindt dat er te weinig groen is in het centrum van Naaldwijk. Wij zien in het vrijkomen van de huidige gemeentehuislocatie een unieke kans om groen te realiseren in het centrum van Naaldwijk. Op de plaats van het oude gemeentehuis kan een mooi “Central Park Naaldwijk” verschijnen. Een representatieve groene long direct tegenover ons nieuwe gemeentehuis.

5673890277_bdafd8458c_zRecent is de eerste paal geslagen voor Het nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan. Dat brengt ook de vraag naar voren wat de toekomstige functie van het huidige gemeentehuis in Naaldwijk zou moeten worden. Progressief Westland stelde vragen aan het college over de mogelijkheden van een park.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wat is de visie van het college op de locatie van het huidige Gemeentehuis?

2. Is het college het met Progressief Westland eens dat er zich nu een unieke mogelijkheid voordoet om Naaldwijk te vergroenen?

3. Is het college bereid onderzoek te doen naar het realiseren van een “Central Park Naaldwijk” op de locatie van het huidige Gemeentehuis?

Ulbe Spaans