16 juli 2015

Bezorgdheid over vrijhandelsverdrag

Het vrijhandelsverdrag (TTIP) waar de Europese Unie en de Verenigde Staten overleg over voeren, leidt tot bezorgdheid bij Progressief Westland. De partij vreest negatieve gevolgen voor ondermeer het milieu, voedselveiligheid en de sociale zekerheid. Ook stelt PW dat dan buiten de rechter om overheden aansprakelijk kunnen stellen als het bedrijf gehinderd wordt bij de handel. Dat is volgens PW niet wenselijk. De partij vraagt het college een brief met deze strekking te sturen naar minister Ploumen. De ingediende motie kreeg steun van CU/SGP, GBW, en PW maar haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Al eerder heeft de gemeenteraad van Amsterdam zich als eerste Nederlandse gemeente uitgesproken tegen het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). De voornaamste kritiek tegen TTIP is dat door het openstellen van de handel, de democratie en autonomie van landen ondermijnd gaat worden.