10 februari 2016

Toch weer ballonnen….

Foto: Judy van der Velden (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Judy van der Velden (CC BY-NC-ND 2.0)

Na de toezeggingen op onze schriftelijke vragen van 22 januari 2015 en onderhandse vragen van 24 april 2015 verraste het bericht in AD Westland van afgelopen zaterdag ons. In dit bericht werd melding gemaakt van het feit dat de Wateringse carnavalsvereniging De Jolige Druif die dag 1000 biologisch afbreekbare ballonnen heeft opgelaten. Zowel in het artikel als bij een presentatie in de raad toonde Stichting Noordzee aan dat deze ballonnen zo langzaam afbreken dat het gevaar voor dieren er niet minder om wordt. Uw college heeft toegezegd organisatoren van evenementen voor het verstrekken van een vergunning te wijzen op de gevaren van het oplaten van ballonnen.

Dit brengt onze fracties tot de volgende vragen:

  • Welke bepalingen heeft u opgenomen in de evenementenvergunning van De Jolige Druif omtrent de eventuele oplating van de ballonnen?
  • Zijn er vanaf vorig jaar tot carnaval 2016 nog andere vergunningen verstrekt waarbij sprake was van het oplaten van ballonnen?
  • Heeft u voor de verstrekking van de vergunning de aanvragers gewezen op de gevaren?
  • Was een vertegenwoordiger van uw college aanwezig bij een of meerdere evenementen waar, al dan niet met vergunning, ballonnen werden opgelaten en welke actie heeft u ondernomen om te wijzen op de gevaren?
  • Hoe denkt u het aantal ballonoplatingen in de toekomst verder te kunnen terugdringen?

Namens de fracties van Progressief Westland, D66 en ChristenUnie SGP,

Nico de Gier, Tamara van Riet & Dick de Heer