19 juni 2015

Asbestdaken weg uit het Westland

Asbestdaken moeten zo snel mogelijk gesaneerd worden. Met de Wateringse brand van begin dit jaar nog vers in het geheugen, diende Progressief Westland afgelopen week een motie in om de gemeente een aanjagersrol te laten vervullen in de sanering. “Want voorkomen is beter dan genezen,” aldus fractievoorzitter Ulbe Spaans.

Tijdens de brand die op 13 januari jl. een bedrijfspand in de as legde, is asbest vrijgekomen. De woonwijk waar het asbest terechtkwam, was dagenlang afgesloten van de buitenwereld, en de opruimwerkzaamheden hebben weken geduurd. Bewoners maakten zich ondertussen ernstig zorgen over hun eigen gezondheid en dat van hun kinderen en huisdieren. Herhaling van een dergelijke calamiteit is niet wenselijk.
Hoewel een brand niet altijd te voorkomen is, is een dergelijke calamiteit wel te voorkomen. Door het saneren van asbestdaken. Spaans: “Ondernemers zijn echter vaak terughoudend, omdat zij menen dat het saneren van een asbestdak een kostbare aangelegenheid is. Duurzame oplossingen voor saneren zijn er voldoende, maar de wirwar van landelijke, provinciale en lokale regelingen zijn zo ondoorzichtig, dat dit ondernemers niet stimuleert hiervan gebruik te maken.”

In het Westland is een cluster van vijftien bedrijven gespecialiseerd in het duurzaam saneren van asbestdaken. Zij bezitten ook de kennis van de verschillende regelingen, kunnen daarin adviseren en bemiddelen, zodat een terugverdientijd van vijf jaar mogelijk is. Dat kan bedrijven én particulieren over de streep trekken. Hoewel “pas” in 2024 alle asbestdaken gesaneerd moeten zijn, vindt Progressief Westland dat Westland als meest duurzame glastuinbouwgemeente daarin voorop mag lopen. En zeker als daarbij gebruik kan worden gemaakt van de kennis en expertise die in Westland voorhanden is.