4 juli 2014

Anneke Steegh (1940 – 2014)

De Westlandse PvdA-afdeling neemt intens verdrietig afscheid van een actief en zeer gewaardeerd lid. Anneke Steegh kwam tweede helft jaren zestig met haar man Frans en haar beide zonen, Martien en Wouter, naar De Lier. Vanaf het begin nam ze actief deel aan het sociale en culturele leven van haar nieuwe woonplaats.

Reeds begin 1972 werd ze lid van de Lierse gemeenteraad als opvolger van Henk van Loenen. Samen met Jan Frigge en daarna met Ellen Nuis vormde zij de fractie PvdA/D ’66. Bij de verkiezingen van 1974 werd de progressieve samenwerking uitgebreid met de deelname van de PPR. Van 1974 tot 1978 zat zij samen met Gerben Dijkstra in de raad.

Anneke was een zeer betrokken raadslid die een grondige dossierkennis combineerde met een plezierig, vriendelijk contact met haar raadcollega’s. Zij had respect voor de ander, ook als ze het met hem of haar volledig oneens was. Met haar sympathieke, maar vasthoudende, wijze van werken zag ze kans veel meer te bereiken dan op grond van de getalsterkte van haar fractie te verwachten zou zijn.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 stelde Anneke zich niet meer kandidaat. Ze koos ervoor meer tijd te investeren in haar echte passie, muziek en zang. Als zangpedagoge en pianolerares heeft ze tientallen kinderen en volwassenen uit het Westland en omgeving zang- en pianoles gegeven. De regelmatig terugkerende leerlingenuitvoeringen waren voor haar en voor haar leerlingen steeds weer een hoogtepunt. Op 16 april 2010 beëindigde zij haar lespraktijk met de 25e leerlingenavond. Ze ging het veel rustiger aan doen, maar bleef nog enkele leerlingen begeleiden. In april 2009 had zij uit handen van burgemeester Van der Tak een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt gekregen voor haar grote verdienste voor het Westlandse culturele leven, maar ook voor haar jarenlange politieke inzet.

Want ook al had ze haar loopbaan als actief raadslid afgesloten, ze bleef op de achtergrond betrokken bij en geïnteresseerd in de Lierse en Westlandse politiek. Ze bleef haar partij, de PvdA, trouw: kritisch en constructief. Ze was, vanuit haar positieve ervaring in De Lier, een warm voorstander van progressieve samenwerking in Gemeente Westland. Dat die samenwerking tot stand kwam en succesvol is gaf haar veel voldoening. Tekenend hiervoor is dat ze ook bij de laatste gemeenteraadsverkiezing bereid was haar naam aan de kandidatenlijst te verbinden als lijstduwer.

We verliezen in Anneke een actief en betrokken partijgenoot, een warm mensen-mens. We verliezen een vriendin waarop we konden bouwen.