8 maart 2016

Alweer een slagboom onklaar gemaakt

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 8 maart 2016

Slagboom

strand1Na de slagboom op slag Vlugtenburg is nu ook de slagboom op slag Arendsduin volledig onklaar gemaakt.
Alhoewel het hier een niet vrij toegankelijke strandslag betreft die alleen door medewerkers van Delfland mag worden gebruikt geeft de nu openstaande slagboom alle gelegenheid om ook hier met gemotoriseerd vervoer op het strand te komen: wat ook gebeurt, zo laten wandelaars aan onze fractie weten.

Dit is het zoveelste voorbeeld van illegale activiteiten die zich rond de strandslagen afspelen en die frequent door Progressief Westland zijn aangekaart.

De Westlandse kuststrook lijkt op dit punt wel een wetteloze vrijstaat.

Onze vragen:

  • Wat gaat het college doen om voor het strandseizoen de vloedstroom aan illegale activiteiten rond onze strandslagen te stoppen?
  • Kan het college bij de diverse verantwoordelijke instanties aandringen op frequenter handhaven?
  • Kan het college bij Delfland aandringen op het zo spoedig mogelijk herstellen van
    deze slagboom?
  • Namens Progressief Westland,
    Ulbe Spaans