8 februari 2016

Afsluiten strandopgangen

IMG_4673Schriftelijke vragen in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 8 ‐2‐ 2016.

De fractie van Progressief Westland heeft vernomen dat de strandopgang Vlugtenburg met een slagboom afgesloten gaat worden voor verkeer. Progressief Westland is zeer tevreden over dit voornemen. Dit kan een einde maken aan de talrijke overbodige illegale verkeersbewegingen van crossmotoren, quats, terreinwagens, touringcars en ander gemotoriseerd verkeer dat al jarenlang plaats vindt op het strandslag en het strand.

Het reguleren op slechts 1 strandslag is natuurlijk volstrekt nutteloos als de andere strandslagen niet op dezelfde wijze afgesloten gaan worden; daar anders het probleem zich simpelweg verplaatst.

Dit brengt ons tot de volgende vraag:

Gaat het college de strandslagen Arendsduin en Beukel ook met een slagboom effectief afsluiten voor illegale verkeersbewegingen?

Namens de fractie van Progressief Westland,
Ulbe Spaans