22 augustus 2015

Aanpak wateroverlast Van Rijnstraat De Lier

Gemeente Westland en Delfland werken samen in de Oude Lierpolder in De Lier om de kans op wateroverlast te verkleinen. De Van Rijnstraat en de Oranjestraat liggen in deze polder. Bewoners van deze straten hebben helaas regelmatig overlast van water gehad. Daarom is voor én met de buurt een pakket met maatregelen opgesteld. De straatputten worden losgekoppeld van het riool. Dat betekent dat het relatief schone regenwater dat in de putten terechtkomt, voortaan naar de sloten stroomt in plaats van het riool in. In de polder komt een ruimte waarin overtollig regenwater kan worden opgevangen, een zogenaamde bergingskelder. In het gemaal wordt een extra afvoerpomp aangelegd die het overtollige water bij hevige regenval kan afvoeren.  Hiermee wordt de wateroverlast aangepakt.  De werkzaamheden starten in 2016.
Bron: Hoogheemraadschap Delfland