4 februari 2015

Schoon water……….. glashelder

Photo by: Gerard Stolk (CC BY-NC 2.0)

Photo by: Gerard Stolk (CC BY-NC 2.0)

Tijdens de commissie Ruimte op dinsdag 3 februari jl. gaf een delegatie van de afdeling handhaving van het Hoogheemraadschap een presentatie over de manier waarop er in het Westland op illegale lozingen en dergelijke gecontroleerd werd. Ik was onder de indruk van de geavanceerde apparatuur waarmee dit gebeurt. Duidelijk werd dat Westland in alle polders (ver) boven de normering zit qua bestrijdingsmiddelen en nutriënten en dat derhalve handhaving dringend noodzakelijk is.

Het Hoogheemraadschap zet met name in op de piekmomenten om illegale lozingen in het oppervlaktewater op te sporen. Beruchte piekmomenten in de glastuinbouw zijn onder andere de teeltwissels en de periode rondom Valentijnsdag. Verder werd er aangeven dat er bijna in iedere polder wel gebruik werd gemaakt van verboden bestrijdingsmiddelen. Een slechte zaak. Ook voor het imago van de glastuinbouw.

Benadrukt werd dat oog voor waterkwaliteit vooral een gedragscomponent heeft en dat er goed wordt samengewerkt met LTO Glaskracht en de Gemeente Westland.

Progressief Westland diende bij de begroting een breed gesteunde motie in waarmee dit beleid  dus ook vanuit de Gemeente Westland wordt ondersteund.

Schoon water……… glashelder

Ulbe Spaans