14 november 2014

Rondom de N223

Progressief Westland steunt bewoners in hun actie voor leefbaarheid.

De provinciale weg N223 gaat op de schop en dat merk je als je van Westerlee naar de Lier rijdt. De weg wordt verbreed, verlegd , verbeterd. Noodzakelijk om het Westland niet op slot te zetten.

Ik ben namens de fractie op bezoek geweest bij de bewoners van de Jan van de Laarweg en het Perron in de Lier die nadrukkelijk last hadden van de werkzaamheden .

De Jan van de Laarweg is enclave van een viertal woonhuizen en is totaal door bedrijfsgebouwen omgeven. Als je de voordeur opent sta je zo’n 8 meter van de provinciale weg. De voordeur heeft geen functie want je kunt nergens naar toe, behalve je tuin instappen. Er ligt een sloot voor. Bewoners maken zich grote zorgen. Lawaai, fijnstof, veiligheid, stank, kortom gezondheid, woongenot, leefbaarheid.

Er wonen 4 gezinnen met jonge kinderen.
De enige manier om in- en uit de straat te komen is door een 50 meter lange en zo’n 5 meter hoge corridor van bedrijfswanden. Als daar brand uitbreekt, zit je klem en is de enige uitweg over de sloot . Of liever, door de sloot. Er is geen brug.

Op de WOS tv mocht ik dit als eens laten zien.
Samen met andere fracties hebben we bij de wethouder aangedrongen dat dit zo niet kan.
Gelukkig gaf de wethouder afgelopen commissie aan dat deze bewoners door de gemeente uitgekocht gaan worden. Dit geeft ze de mogeljkheid om elders opnieuw te starten.

Ook iets verderop hebben bewoners van het Perron in de Lier last van de weg en de werkzaamheden. Ik stond daar in de achtertuin en hoorde duideljk het uitermate hinderlijk optrekken van het vrachtverkeer .
Een mooie zomeravond in de tuin of slapen met open raam wordt dan een beproeving.
Behalve mijn oren geven ook testen aan dat de overlast boven de daarvoor geldende normering ligt. Bewoners willen maatregelen. Fluisterasfalt reduceert de overlast onvoldoende dus is een geluidswal een voor de hand liggende oplossing. De wethouder gaf in de afgelopen commissie aan het bestemmingsplan terug te nemen om nog eens goed naar de mogelijkheden te kijken.

Wij zullen beide siiuaties goed volgen en contact blijven houden met de bewoners en andere fracties om hier redelijke oplossingen voor te realiseren.

Langs een weg wonen mensen!

Ulbe Spaans
Fractievoorzitter Progressief Westland