30 januari 2015

Na de huur niets meer over…

Photo: William Warby (CC by 2.0)

Photo: William Warby (CC by 2.0)

Er zijn te weinig sociale huurwoningen in Westland. Daardoor hebben veel mensen met een laag inkomen veel te hoge woonlasten. Dat heeft soms hoge schulden en heftige armoede tot gevolg.

De mensen die wel in een sociale huurwoning wonen worden de afgelopen jaren geconfronteerd met forse huurverhogingen. Huurverhogingen die niet in verhouding staan tot te voor de woningcorporatie gestegen kosten. Ook worden deze extra inkomsten niet gebruikt voor het opknappen van de woningen. Er is veel achterstallig onderhoud en de woningcorporatie lijkt geen aanstalten te maken om daarmee aan het werk te gaan.

Wat doet de corporatie dan wel met hun extra inkomsten? Inkomsten die zij verkrijgen door mensen die een laag inkomen hebben te dwingen meer te betalen voor hun woning.
Dit levert schrijnende situaties op. Mensen die niet meer kunnen sparen om hun kapotte wasmachine te vervangen. Mensen die de kapotte schoenen van hun kinderen niet meer kunnen vervangen. Mensen die niet meer genoeg te eten kunnen kopen en voortaan aangewezen zijn op de voedselbank.

Deze mensen hebben vaak wel gewoon een baan, maar houden na betaling van de huur niets meer over. Ook zijn er mensen die het niet meer lukt om de huur te betalen en het risico lopen hun huis uit gezet te worden.
Voor hen is dit erg ingrijpend. Elke dag is een gevecht als je niet meer voor jezelf kunt zorgen, het niet lukt om in je eigen basisbehoeften te voorzien.

Zij zijn gedwongen aan te kloppen bij de gemeente en maatschappelijke initiatieven. Voor eten, voor kleding voor hun kinderen voor hulp bij het betalen van de huur.
Ja, u leest het goed. Doordat de woningcorporatie de huren steeds maar omhoog gooit, moet de gemeente geld uitgeven om huurders te helpen. Dit terwijl onduidelijk is wat de corporatie met zijn extra inkomsten doet. Waarschijnlijk gaan die extra inkomsten gewoon naar de winst(uitkering) van het bedrijf en zijn bestuurders.

En dit hele verhaal gaat over sociale woningbouw. Woningbouw die door de gemeente bestemd is voor het huisvesten van mensen met een laag inkomen. Zodat ook zij een veilige en gezonde plek hebben om te wonen.

Wettelijk gezien doet de woningcorporatie niets verkeerd. De gemeente kan er relatief weinig aan veranderen. De enige oplossing is volgens mij dat de gemeente er voor zorgt dat er veel meer goedkope huurwoningen gebouwd worden. Dan zijn mensen niet meer aangewezen op een oneerlijke woningcorporatie die rijk wil worden over de rug van hard werkende mensen.

Dan hoeft de gemeente niet meer op te draaien voor het winstoogmerk van deze woningcorporatie. Dan raken mensen die het al moeilijk hebben, niet in steeds grotere problemen en onzekerheid.

Linda Strijker
Raadslid