7 november 2014

Mantelzorgers straks de klos?

De gemeente leunt bij zorgtaken teveel op vrijwilligers en mantelzorgers, en er is voorlopig geen plan B.

Gisteren was de begrotingsbehandeling van gemeente Westland. Daarbij ging het vaak over de nieuwe zorgtaken die de gemeente er per 1 januari 2015 bij krijgt. Het college deed haar uiterste best om iedereen gerust te stellen. Met woorden als ‘zachte landing’ en ‘maatwerk’ werd de aandacht afgeleid van de grote onzekerheden over de continuiteit van zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

In werkelijkheid heeft het college nog geen idee welke mensen nu zorg ontvangen en of de gemeente wel in staat is om die zorg straks over te nemen. In de plannen van het college staat dat een deel van de zorgtaken die de gemeente erbij krijgt, door vrijwilligers en mantelzorgers moet worden uitgevoerd. Dat terwijl er in Westland nu al heel veel vrijwilligerswerk wordt gedaan en de toch al overbelaste mantelzorgers er echt geen taken meer bij kunnen krijgen.

Er is na de verkiezingen toegezegd dat er meer ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers zou komen. Nu lijkt het erop dat vrijwilligers en mantelzorgers juist de gemeente moeten gaan ondersteunen.
Op de vraag van Progressief Westland en de LPF of de wethouder dan in elk geval wil laten weten hoeveel het de gemeente zal gaan kosten als blijkt dat vrijwilligers en mantelzorgers toch geen zorgtaken van de gemeente kunnen overnemen, antwoorde de wethouder dat zij dat nu niet kan. Wel wil zij bekijken of de zorgvraag van mensen zal verdwijnen als de gemeente met hen een keukentafelgesprek gaat voeren. Dat lijkt mij geen continuiteit van zorg en ook geen zachte landing.

Wil de wethouder nou minder zorg gaan aanbieden of wil zij zorg door vrijwilligers en mantelzorgers laten doen of heeft zij genoeg geld achter de hand om extra zorg in te kopen bij professionals, mocht dat nodig zijn? De wethouder weet het niet, geeft in elk geval geen antwoord. Waarom wil het college zich niet inspannen om hier meer helderheid over te krijgen? Ik begrijp er niets van. En het stelt me zeer zeker niet gerust.