20 oktober 2014

Linda Strijker is benieuwd: Hoe staat het met de drie decentralisaties in het sociaal domein?

Linda StrijkerIk heb in de raadsvergadering van 14 okt. jl. vragen gesteld over de tweede voortgangsrapportage Plan van Aanpak van de drie decentralisaties in het sociaal domein:

Voorzitter, onze fractie is naar aanleiding van deze voortgangsrapportage vooral nieuwsgierig.

Wij vinden de voortgangsrapportage er op procesniveau goed uit zien. Het college informeert ons zorgvuldig over landelijke ontwikkelingen, regionale samenwerking en de planning van de proces-activiteiten van de gemeente.

Maar deze operatie gaat niet vooral over processen en financiering, deze operatie gaat vooral over de zorg voor en door mensen. Hierover is in de voortgangsrapportage helaas maar weinig te lezen. Dat maakt dat wij met vragen blijven zitten:

  • Wat zijn de eerste bevindingen van de pilots?
  • Hoe gaan we de doelgroepen en hun hulpvraag straks in beeld krijgen?

Daar is mijn fractie benieuwd naar.

  • Kunnen we straks echt meer op mantelzorgers en vrijwilligers leunen of is de rek er wel uit?
  • En wat gebeurt er als die rek eruit is, stort dan het beleid in elkaar?
  • Welke beleidsinstrumenten hebben we naast die extra burgerkracht eigenlijk nog?
  • Van welke instrumenten weten we dat ze effectief zijn?

Voorzitter, daar is mijn fractie benieuwd naar.

  • Hoe gaat het beleid er straks eigenlijk uitzien?
  • Wanneer gaan we hier weer over verder praten?
  • En hoe staat het met de onrust bij de doelgroep door alle veranderingen?

Onze fractie heeft er vertrouwen in dat het college en haar ambtenaren het budget waar zij om vragen doelmatig en effectief besteedt en stemt wat dat betreft dan ook in met het raadsvoorstel. Maar wij vragen het college tegelijkertijd om zich in te spannen om de Raad voortaan een meer inhoudelijke voortgangsrapportage te doen toekomen. Als het goed is betreft dit namelijk informatie waar niet alleen mijn fractie benieuwd naar is, maar ook het college benieuwd naar is, of in elk geval zou moeten zijn.