11 oktober 2014

Kokos, hommels en tomaten…

Bezoek tomatoworld Het is donker in de kas als de fractie van Progressief Westland in de demonstratiekas van Tomatoworld stapt. Niet vaak is het zo donker, maar deze dichtbewolkte avond is het ook écht donker in het Westland. Veel tomaten krijgen we dus niet te zien tijdens dit bezoek, maar daar gaat het ook niet om. We willen weten wat er leeft ‘onder het glas’ en leren over duurzaamheid en innovatie in deze sector. Want als Westland zijn leidende rol wil behouden in de glastuinbouw, kan het niet zonder vernieuwing en duurzaamheid. “Maar ik heb het liever over duurzamer,” zegt Miranda van den Ende van Tomatoworld. “Duurzaamheid is namelijk al ver doorgedrongen in de glastuinbouw.” Daarbij hebben biologische bestrijdingsvormen al aardig wat bekendheid voor zichzelf geworven. In het donker van de kas zien we de graspol waar de sluipwespen wonen, die de luizen in de kas moeten bestrijden en we bespieden rustende hommels die zorgen voor de bevruchting van de tomaten. Dat ze trouwer zijn aan hun koningin dan bijen, wisten we nog niet.

Verder ging het gesprek over misvormde groenten en Europese regelgeving, het verband tussen kasverhuur en waterkwaliteit, het belang van infrastructuur, ondernemerschap en procedurele belemmeringen.
Dat de toekomst van deze sector afhankelijk is van een duidelijke visie is ons duidelijk geworden. Daar komen ook de duurzame, innovatieve productiemethoden weer om de hoek kijken, zoals kokos in plaats van steenwol waar Greenco mee leert werken of het gebruik van led-verlichting. Maar ook positionering en marketing, bijvoorbeeld van Westland als ‘apotheek’ van Nederland. De Healthy Food Academy is daar al een mooi voorbeeld. Genoeg ‘food for thought’ zogezegd. Gelukkig mochten we ook nog snoeptomaatjes proeven… En die waren heerlijk.