24 april 2015

Wat gebeurt er met onze speeltuinen?

Bewoners van de Hendrik van Naaldwijkstraat en Gerrit van Heemskerkstraat in Naaldwijk zijn een handtekeningenactie begonnen voor een nieuwe speeltuin in hun wijk. De oude speeltuin heeft zijn langste tijd gehad. Er zitten scheuren in de glijbaan en ook het klimrek is gammel.

Tijdens de  begrotingsbehandeling in 2013 heeft Progressief Westland een motie ingediend om een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het opvangen van ‘calamiteiten’ bij het onderhoud van speelplaatsen en beschikbaar te stellen voor initiatieven vanuit de bevolking om speelplaatsen te realiseren. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Onze vraag:

Kan het college het noodzakelijke onderhoud voor deze speeltuin uit bovenstaande reservering betalen?

Namens de fractie van Progressief Westland,

Ulbe Spaans