8 oktober 2014

Startersleningen in het Westland

7 oktober – De subsidiepot die minister Stef Blok (Wonen) vorig jaar beschikbaar heeft gesteld voor de starterslening is bijna leeg. De pot is naar verwachting binnen enkele maanden op.

Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van cijfers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten , dat de leningen verstrekt.

Door het aantrekken van de huizenmarkt zijn er inmiddels zoveel aanvragen gedaan dat het Rijk bijna door het budget heen is, aldus de krant.

Dit brengt ons op de volgende vragen:

– Is de bodem van de startersleningpot voor het Westland al in zicht?
– Hoeveel startersleningen kunnen in het Westland nog verstrekt worden dit jaar?

Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft ons in een op 8 oktober 2014 ontvangen brief vragen gesteld over continuering van de starterslening.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1 

Is de bodem van de startersleningpot voor het Westland al in zicht?

Antwoord 1 

Nee, in het raadsbesluit van januari 2013 tot “continuering van de starterslening” was nog geen rekening gehouden met de Rijksbijdrage. Daarnaast heeft uw raad eind 2013 besloten 50 extra startersleningen te verstrekken en deze ook mogelijk te maken voor max. 50 economisch gebondenen. Doordat wij de afgelopen tijd vanwege de Rijksbijdrage max. € 15.000 betaalden per starterslening i.p.v. max. € 30.000, kan het beschikbare budget over een langere periode gebruikt worden dan destijds was voorzien.

Vraag 2

Hoeveel startersleningen kunnen in het Westland nog verstrekt worden dit jaar?

Antwoord 2 

Op basis van de huidige vraag (120 startersleningen per jaar) kunnen tot en met het eerste kwartaal 2016 nog startersleningen verstrekt worden.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris M. van Beek,

de burgemeester J. van der Tak.