15 december 2014

Sluiting politiebureaus in het Westland?

Hoofdcommissaris Henk van Essen maakte vandaag in het AD bekend dat de Nationale Politie 200 van de 750 politiebureaus gaat sluiten. Burgers kunnen dan nog aangifte doen via internet of steunpunten in gemeentehuizen. De politie heeft nog niet bekend gemaakt welke bureaus gaan sluiten.

De sluiting van de bureaus heeft gevolgen voor de aanrijtijden van de politie en de informatie verstrekking aan de agenten. Deze worden uitgerust met smartphones waarop zij informatie krijgen over verdachten en meldingen.

Dit brengt ons op de volgende vragen:
− Behoort het bureau Westland tot de te sluiten bureaus?
Zo ja, per wanneer wordt het bureau gesloten?
− Wat is het gevolg voor de aanrijtijden indien het bureau Westland wordt gesloten?
− Hoe wordt in dat geval de ondersteuning van de BOA’s en de buurtpreventieteams geregeld?
− Welke rol speelt het bureau Westland bij de camerabewaking en hoe zal dat lopen als het bureau wordt gesloten?
− Is het college het met Progressief Westland eens dat de stabiele bezetting van het bureau Westland en de kennis van de lokale situatie die daar aanwezig is, in grote mate bijdraagt aan zowel de snelle inzet als de opsporing bij meldingen?
− De aanwezigheid van bureau Westland draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de inwoners en bedrijven in het Westland. Welke maatregelen kunnen er genomen worden bij een eventuele sluiting om dit gevoel in stand te houden?
− Hoe is de privacy van de burgers gegarandeerd bij de verstrekking van informatie via smartphones?

 

Geachte Raad,

De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft ons in een op 15 december 2014 ontvangen brief vragen gesteld over de sluiting van politiebureaus.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Behoort het bureau Westland tot de te sluiten bureaus? Zo ja, wanneer wordt het bureau gesloten?

Antwoord 1

Nee.

Vraag 2

Wat is het gevolg van de aanrijtijden indien het bureau Westland wordt gesloten?

Antwoord 2

Niet van toepassing.

Vraag 3

Hoe wordt in dat geval de ondersteuning van de Boa’s en de buurtpreventieteams geregeld?

Antwoord 3

Niet van toepassing.

Vraag 4

Welke rol speelt het bureau Westland bij de camerabewaking en hoe zal dat lopen als het bureau wordt gesloten?

Antwoord 4

De gemeente Westland heeft cameratoezicht in de kernen Wateringen en Naaldwijk. De camera’s worden beheerd door de politie-eenheid Den Haag. De beelden van deze camera’s worden uitgekeken in de Gemeenschappelijke Monitor Centrale (GMC) in het Hoofdbureau van politie. Vanuit de GMC worden, indien noodzakelijk, politie-eenheden aangestuurd.

Vraag 5

Is het college het met Progressief Westland eens dat de stabiele bezetting van het bureau Westland en de kennis van de lokale situatie die daar aanwezig is, in grote mate bijdraagt aan zowel de snelle inzet als de opsporing bij meldingen?

Antwoord 5

Ja.

Vraag 6

De aanwezigheid van bureau Westland draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de inwoners en bedrijven in het Westland. Welke maatregelen kunnen er genomen worden bij een eventuele sluiting om dit gevoel in stand te houden.

Antwoord 6

Sluiting van het politiebureau in Naaldwijk is niet aan de orde.

Vraag 7

Hoe is de privacy van de burgers gegarandeerd bij de verstrekking van informatie via smartphones?

Antwoord 7

Het gebruik van smartphones door de politie is aan een beveiligingsregime onderworpen. De privacy is afdoende gewaarborgd.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, M. van Beek
de burgemeester, J. van de Tak