3 oktober 2014

Mogelijk verdwijnt trap bij strandopgang Molenslag

WOS.nl – vrijdag 3 oktober 2014

De stenen trap bij strandopgang Molenslag in Monster wordt mogelijk vervangen door een zogeheten platenbaan. Hierdoor moet het mogelijk worden om de naburige strandpaviljoens op een goede manier te bevoorraden. Bijkomend voordeel is een betere bereikbaarheid van het strand voor hulpdiensten.

Wethouder Ouwendijk van de gemeente Westland opperde donderdagavond deze oplossing, in antwoord op een vraag van fractievoorzitter Ulbe Spaans van Progressief Westland. Aanleiding voor die vraag was de constatering, dat er voor de bevoorrading van het jaarrond strandpaviljoen door vrachtverkeer gebruik wordt gemaakt van het toeristisch fietspad door de duinen.

Ouwendijk gaf eerst een schets van het bereikbaarheidsprobleem van deze strandlocatie via het Heijdse Slag enerzijds en het Schelpenpad anderzijds, om uiteenlopende redenen. Gebruikmaking van het toeristisch fietspad is een milieudelict. Als tijdelijke oplossing wordt gedacht aan bevoorrading met behulp van golfkarretjes vanuit Ter Heijde.

Overigens spelen er ook bij andere strandslagen in Westland problemen met de bevoorrading van strandpaviljoens, bijvoorbeeld bij Vlugtenburg. Na overleg met de betrokken ondernemers wil de wethouder met maatwerkoplossingen per strandslag komen.