3 februari 2015

Fiets- of wandelpad?

Photo by: Jens Rost (CC BY-SA 2.0)

Photo by: Jens Rost (CC BY-SA 2.0)

Het nieuwe duinfietspad en wandelpad bij Ter Heyde wordt volop gebruikt. Om een optimaal gebruik voor iedereen mogelijk te maken heeft Progressief Westland drie vragen.

Onze fractie is benaderd door voetgangers die hinder ondervinden van wielrenners die niet de (scherpe) bocht maken en het fietspad volgen maar rechtdoor over het voetpad rijden. Nergens staat met borden aangegeven dat het hier een voetpad betreft.

-Kan het college hier borden plaatsen en zo nodig handhavend optreden?
-Wanneer wordt de fietssluis aangelegd?

Verder is het onmogelijk om vanaf parkeerterrein Molenslag met rollator, scootmobiel of kinderwagen richting voetpad te komen vanwege een steile trap. Om verder te kunnen en de aansluiting naar het strand te benutten moet een tweede trap bedwongen worden. Onmogelijk.
Het alternatief is een hele grote omweg via de Slaperdijk, maar dan is parkeren op Molenslag volstrekt onlogisch. In overleg met Platform gehandicapten is toegezegd dat er een hellingbaan – en invalidenparkeerplaatsen worden aangelegd.
-Wanneer gaat dit plaatsvinden?

Namens de fractie van Progressief Westland,
Ulbe Spaans