16 januari 2018, van 20:30 tot 22:00

Bijeenkomst campagneteam

Locatie: Fractiekamer PvdA, Stokdijkkade 7 Naaldwijk

Campagnecoördinator: George van Rest