26 november 2015, om 22:30 | Vergaderlocatie wordt later bekend gemaakt

Algemene Ledenvergadering afdeling Westland

De Algemene Ledenvergadering  (ALV) zal bestaan uit twee delen; voor de pauze de reguliere ledenvergadering, na de pauze een thema-avond. De inloop voor de thema-avond is vanaf 20.30 uur. De thema-avond is ook toegankelijk voor niet leden.